Đăng kí Test mẫu nước

  • Kiểm tra mẫu nước nhà bạn đã đủ tiêu chuẩn sử dụng trực tiếp chưa.
  • TCE test mẫu nước hoàn toàn miễn phí. Thời gian trả kết quả trong vòng 3 ngày làm việc.
  • Chúng tôi sẽ có bảng phân tích kèm theo kết quả test.
  • Hãy để lại thông tin để TCE liên hệ tư vấn bạn nhé!